за Христос

Осия 11   

1 Божията любов към Израел
Когато Израел беше младенец, тогава го възлюбих
и от Египет повиках сина Си.
2 Колкото повече ги викаха пророците,
толкова повече те се оттегляха от тях;
жертваха на ваалимите
и кадяха на ваяните идоли.
3 При това Аз научих Ефрем да ходи,
като го хващах за мишците му;
но не познаваха, че Аз ги лекувам.
4 Привлякох ги с човешки въжета, с връзки на любов
и бях за тях като онези, които изваждат хомота от челюстите им,
и сложих храна пред тях.
5 Той няма да се върне в Египетската земя,
а асириецът ще му бъде цар;
защото отказаха да се обърнат към Мене.
6 Меч ще свирепее против градовете му
и ще довърши силите му, и ще ги унищожи.
Поради собствените им намерения
7 народът Ми решително отстъпва от Мен;
ако и да ги призовават пророците да гледат към Всевишния,
пак никой не се старае да се изправи.
8 Как да те предам, Ефреме?
Как да те изоставя, Израелю?
Как да те направя като Адма?
Как
да те поставя като Севоим?
Сърцето Ми се промени дълбоко в Мене,
милосърдието Ми се запали.
9 Няма да изпълня намерението на пламенния Си гняв,
няма пак да изтребя Ефрем;
защото Аз съм Бог, а не човек -
Святият сред теб,
и няма да дойда при тебе с гняв.
10 Те ще ходят след Господа,
Който ще реве като лъв;
а когато изреве,
тогава децата ще бързат да дойдат от запад.
11 Ще бързат да дойдат от Египет като птица
и от Асирийската земя - като гълъб;
и ще ги настаня пак в къщите им, казва Господ.
12 Неверността и наказанието на Ефрем
Ефрем Ме обкръжава с лъжи
и Израелевият дом - с измама;
и Юда още се колебае спрямо Бога,
спрямо Святия, Който е верен.
Осия: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14