за Христос

Посейте за себе си с правда,
пожънете с милост,
разработете престоялата си земя;
защото е време да потърсите Господа,
докато дойде и ви напои правда.

Слушай Осия 10:12
Осия 10:12

Препратки:

Други преводи на Осия 10:12:

Посейте си по правда, пожънете с милост, разорете си целина; защото е време да потърсите ГОСПОДА, докато дойде и ви навали правда.
/Верен 2002/
Посейте за себе си с правда,
пожънете с милост,
разработете престоялата си земя;
защото е време да потърсите Господа,
докато дойде и ви научи на правда.
/Библейско общество 2000/
Посейте за себе си по правда,
Пожънете с милост,
Разработете престоялата си земя;
Защото е време да потърсите Господа,
Докле дойде и ви научи правда.
/Протестантски 1940/
Сейте си в правда - и ще пожънете милост; разоравайте си целина, защото време е да потърсите Господа, та Той, кога дойде, да ви одъжди с правда.
/Православен/
Посейте за себе си правда,
Ожънете с милост,
Разработете оставената си земя;
Защото е време да потърсите Господа
Доде дойде и одъжди правда върху вас.
/Цариградски/
Sow to yourselves in righteousness, reap in mercy; break up your fallow ground: for it is time to seek the LORD, till he come and rain righteousness upon you.
/KJV/