за Христос

Осия 1   

1 Семейството на Осия
Господнето слово, което дойде към Осия, син на Веирия, в дните на Юдейските царе Озия, Йотам, Ахаз и Езекия и в дните на Израелевия цар Еровоам, син на Йоас.
2 Когато Господ започна да говори чрез Осия, Той му каза: Иди, вземи си блудна жена и добий деца от блудство, защото земята с многото си блудстване се отклони от Господа.
3 И така, Осия отиде и взе Гомер, дъщеря на Девлаим, която зачена и му роди син.
4 Тогава Господ му каза: Наречи го Йезраел; защото още малко и ще въздам на дома на Ииуй за кръвта, която проля на Йезраел, и ще сложа край на царството на Израелевия дом.
5 И в онзи ден ще строша Израелевия лък в долината на Йезраел.
6 И тя пак зачена и роди дъщеря. Господ му каза: Наречи я Ло-рухама; защото няма вече да покажа милост към Израелевия дом и никак няма да им простя.
7 А към Юдовия дом ще покажа милост и ще ги спася чрез Господа, техния Бог, а няма да ги спася с лък, меч или бой, с коне или конници.
8 А като отби Ло-рухама, Гомер зачена и роди син.
9 И Господ каза: Наречи го Ло-аммий; защото вие не сте Мой народ и Аз няма да бъда ваш Бог.
10 Неверният Израел - невярната Гомер
Но все пак броят на израелтяните ще бъде като морския пясък, който не може да се претегли, нито да се изброи; и вместо онова, което им се каза, че: Не сте Мой народ, ще им се каже: Вие сте деца на живия Бог.
11 Тогава юдеите и израелтяните ще се съберат заедно и ще си поставят един началник, и ще излязат от земята; защото велик ще бъде денят на Йезраел.
Осия: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14