за Христос

Имаше още и други, които казваха: Срещу нивите и лозята си ние заехме пари за царските данъци.

Слушай Неемия 5:4
Неемия 5:4

Препратки:

Други преводи на Неемия 5:4: