за Христос

До него Есер, Исусовият син, началник на Масфа, поправяше друга част срещу нагорнището към оръжейницата при ъгъла на стената.

Слушай Неемия 3:19
Неемия 3:19

Препратки:

Други преводи на Неемия 3:19: