за Христос

А колкото до селата с нивите им, някои от Юдовите синове се заселиха в Кириат-арва и селата му, в Девон и селата му, и в Кавсеил и селата му,

Слушай Неемия 11:25
Неемия 11:25

Препратки:

Други преводи на Неемия 11:25:

А в селата на полетата им се заселиха някои от синовете на Юда: в Кириат-Аарва и селата й, в Девон и селата му, и в Кавсеил и селата му,
/Верен 2002/
А колкото до селата с нивите им, някои от Юдовите синове се заселиха в Кириат-арва и селата му, в Девон и селата му, и в Кавсеил и селата му,
/Библейско общество 2000/
А колкото за селата с нивите им, някои от юдейците се заселиха в Кириат-арва и селата й, в Девон и селата му, и в Кавсеил и селата му,
/Протестантски 1940/
От живеещите пък по селата, по нивите си, Иудините синове живееха в Кириат-Арба и в подчинените ней градове, в Дивон и в подчинените му градове, в Иекавцеил и в селата му,
/Православен/
А за селата с нивята им, някои от Юдините синове се населиха в Кириат-арва и по селата й, и в Девон и по селата му, и в Кавсеил и по селата му,
/Цариградски/
And for the villages, with their fields, some of the children of Judah dwelt at Kirjatharba, and in the villages thereof, and at Dibon, and in the villages thereof, and at Jekabzeel, and in the villages thereof,
/KJV/