за Христос

Обирайте среброто, обирайте златото;
защото съкровищата й са безгранични,
има богатство от всякакви отбрани вещи.

Слушай Наум 2:9
Наум 2:9

Препратки:

Други преводи на Наум 2:9: