за Христос

Но макар Ниневия да е била отдавна пълна с мъже, както езеро с вода, те пак бягат;
макар че викат
: Стойте ! Стойте!, пак никой не поглежда назад.

Слушай Наум 2:8
Наум 2:8

Препратки:

Други преводи на Наум 2:8: