за Христос

Решено е да се плени Ниневия
и да се пресели;
и слугините й стенат подобно на гласа на гълъбите,
когато се бият по гърдите си.

Слушай Наум 2:7
Наум 2:7

Препратки:

Други преводи на Наум 2:7: