за Христос

Щитът на силните му е боядисан в червено,
яките мъже са облечени в червеникаво;
колесниците лъщят със стомана
в деня, когато се приготвя,
и елховите копия се размахват ужасно.

Слушай Наум 2:3
Наум 2:3

Препратки:

Други преводи на Наум 2:3:

Щитът на силните му е оцветен в червено, силните мъже са облечени в червеникаво, колесниците блестят от стомана в деня на приготовлението му и елховите копия се размахват.
/Верен 2002/
Щитът на силните му е боядисан в червено,
яките мъже са облечени в червеникаво;
колесниците лъщят със стомана
в деня, когато се приготвя,
и елховите копия се размахват ужасно.
/Библейско общество 2000/
Щитът на силните му е боядисан червено,
Яките мъже са облечени в червеникаво;
Колесниците лъщят със стомана
В деня, когато се приготовлява
И елховите копия се размахват ужасно.
/Протестантски 1940/
Щитът на юнаците му е червен; войниците му са в багрени дрехи; огън пускат колесниците в деня, когато се готвят за бой, и гора от копия се вълнува.
/Православен/
Щитът на крепките му е червеновапсан,
Мъжете силни облечени са червениково:
Колесниците ще се движат със светла стомана
В деня на приготвянето му,
И елховите сулици ще се размахат трепетно.
/Цариградски/
The shield of his mighty men is made red, the valiant men are in scarlet: the chariots shall be with flaming torches in the day of his preparation, and the fir trees shall be terribly shaken.
/KJV/