за Христос

Ето, Аз съм против тебе, казва Господ на Силите;
ще изгоря колесниците ти сред дим
и мечът ще изпояде младите ти лъвове;
ще изтребя плячката ти от земята;
и няма да се чуе гласът на пратениците ти.

Слушай Наум 2:13
Наум 2:13

Препратки:

Други преводи на Наум 2:13:

Ето, Аз съм против теб, заявява ГОСПОД на Войнствата. И ще изгоря в дим колесниците й, и мечът ще пояде младите ти лъвове; ще отсека плячката ти от земята и гласът на пратениците ти няма да се чуе вече.
/Верен 2002/
Ето, Аз съм против теб, казва Господ на Силите;
ще изгоря колесниците ти сред дим
и мечът ще изпояде младите ти лъвове;
ще изтребя плячката ти от земята;
и няма да се чуе гласът на пратениците ти.
/Библейско общество 2000/
Ето, Аз съм против тебе, казва Господ на Силите;
Ще изгоря колесниците й всред дим,
И мечът ще изпояде младите ти лъвове;
Ще изтребя плячката ти от земята;
И няма да се чуе гласът на пратениците ти.
/Протестантски 1940/
Ето, Аз съм против тебе, казва Господ Саваот, и ще изгоря в дим твоите колесници, и меч ще погълне твоите лъвчета, и ще изтребя от земята твоята плячка, и вече не ще се чува гласът на твоите пратеници.
/Православен/
Ето, аз съм против тебе, говори Господ на Силите;
И ще изгоря колесниците й в дим;
И мечът ще изпояде младите ти лъвове;
И ще изтребя хищението ти от земята;
И няма да се чуе вече гласът на посланниците ти.
/Цариградски/
Behold, I am against thee, saith the LORD of hosts, and I will burn her chariots in the smoke, and the sword shall devour thy young lions: and I will cut off thy prey from the earth, and the voice of thy messengers shall no more be heard.
/KJV/