за Христос

Къде е лъвът, който разкъсваше достатъчно храна за лъвчетата си,
даваше за лъвиците си
и пълнеше пещерите си с плячка
и рововете си - с грабеж?

Слушай Наум 2:12
Наум 2:12

Препратки:

Други преводи на Наум 2:12:

Къде е лъвът, който разкъсваше достатъчно за лъвчетата си и давеше за лъвиците си, и пълнеше пещерите си с плячка и бърлогите си - с грабеж?
/Верен 2002/
Къде е лъвът, който разкъсваше достатъчно храна за лъвчетата си,
даваше за лъвиците си
и пълнеше пещерите си с плячка
и рововете си - с грабеж?
/Библейско общество 2000/
Где е лъвът, който разкъсваше доволно за лъвчетата си,
Давеше за лъвиците си,
И пълнеше пещерите си с плячка,
И рововете си с грабеж?
/Протестантски 1940/
Де е лъвът, който грабеше да насити своите щенета и давеше за лъвиците си и който пълнеше с плячка пещерите си и леговищата си с ограбено?
/Православен/
Лъвът разкъсваше доволно за лъвчетата си,
И давеше за лъвиците си,
И пълнеше пещерите си с хищение,
И жилищата си с грабеж.
/Цариградски/
The lion did tear in pieces enough for his whelps, and strangled for his lionesses, and filled his holes with prey, and his dens with ravin.
/KJV/