за Христос

Наум 2   

1 Пророчество за Ниневия - обсада и разрушаване
Разрушителят излезе пред лицето ти;
пази крепостта, бди за пътя,
стегни кръста си, уякчи силно мощта си.
2 Понеже Господ възстанови величието на Яков
като величието на Израел;
защото изтърсвачите ги изтърсиха
и повредиха лозовите им пръчки.
3 Щитът на силните му е боядисан в червено,
яките мъже са облечени в червеникаво;
колесниците лъщят със стомана
в деня, когато се приготвя,
и елховите копия се размахват ужасно.
4 Колесниците буйстват по улиците,
блъскат се една с друга по площадите;
изгледът им е като факли,
летят като светкавица.
5 Той си припомня за юнаците си;
но те се подхлъзват по пътя си;
тичат към стените му и покривалото се приготвя.
6 Речните порти се отварят
и палатът се разрушава.
7 Решено е да се плени Ниневия
и да се пресели;
и слугините й стенат подобно на гласа на гълъбите,
когато се бият по гърдите си.
8 Но макар Ниневия да е била отдавна пълна с мъже, както езеро с вода, те пак бягат;
макар че викат
: Стойте ! Стойте!, пак никой не поглежда назад.
9 Обирайте среброто, обирайте златото;
защото съкровищата й са безгранични,
има богатство от всякакви отбрани вещи.
10 Тя се изпразни, изтърси и запустя;
сърцето се топи и колената се удрят едно о друго,
болки има във всеки кръст,
а лицата на всички са побледнели.
11 Къде е ровът на лъвовете
и мястото, където младите лъвове се хранеха,
където ходеха лъвът, лъвицата и лъвчето
и нямаше кой да ги плаши?
12 Къде е лъвът, който разкъсваше достатъчно храна за лъвчетата си,
даваше за лъвиците си
и пълнеше пещерите си с плячка
и рововете си - с грабеж?
13 Ето, Аз съм против тебе, казва Господ на Силите;
ще изгоря колесниците ти сред дим
и мечът ще изпояде младите ти лъвове;
ще изтребя плячката ти от земята;
и няма да се чуе гласът на пратениците ти.
Наум: 1 2 3