за Христос

Ето, върху планините са
краката на онзи, който благовества,
който проповядва мир!
Празнувай, Юдейо, празниците си,
изпълнявай оброците си;
защото нечестивият няма вече да премине през тебе,
като е съвсем унищожен.

Слушай Наум 1:15
Наум 1:15

Препратки:

Други преводи на Наум 1:15:

Ето на планините краката на онзи, който благовества, който прогласява мир! Празнувай, Юда, празниците си, изпълнявай обреците си, защото злият няма вече да мине през теб, той е напълно унищожен.
/Верен 2002/
Ето, върху планините са
краката на онзи, който благовества,
който проповядва мир!
Празнувай, Юдейо, празниците си,
изпълнявай оброците си;
защото нечестивият няма вече да премине през теб,
като е съвсем унищожен.
/Библейско общество 2000/
Ето върху планините
Нозете на онзи, който благовествува,
Който проповядва мир!
Празнувай, Юдо, празниците си,
Изпълнявай обреците си;
Защото нечестивият няма вече да замине през тебе,
Като е съвсем отсечен.
/Протестантски 1940/
Ето, по планините са стъпките на благовестника, който възвестява мир: празнувай, Иудейо, твоите празници, изпълняй оброците си, защото по тебе няма вече да минува нечистивият: той е съвсем унищожен.
/Православен/
Ето върху горите
Нозете на оногоз който благоговествува
И проповядва мир!
Празднувай, Юдо, праздниците си,
Отдай обричанията си;
Защото лошият няма да замине вече през тебе:
Съвсем се отсече.
/Цариградски/
Behold upon the mountains the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace! O Judah, keep thy solemn feasts, perform thy vows: for the wicked shall no more pass through thee; he is utterly cut off.
/KJV/