за Христос

Защото Аз ви изведох от Египетската земя,
избавих ви от дома на робството
и пратих пред вас Моисей, Аарон и Мариам.

Слушай Михей 6:4
Михей 6:4

Препратки:

Други преводи на Михей 6:4: