за Христос

Бъдещият Месия и Неговото царство
А ти, Витлеем Ефратов,
макар и да си
малък, за да бъдеш между Юдовите родове,
от тебе ще излезе за Мен Един, Който ще бъде владетел в Израел,
Чийто произход е от начало, от вечността.

Слушай Михей 5:2
Михей 5:2

Препратки:

Други преводи на Михей 5:2:

А ти, Витлеем Ефратов, макар и да си твърде малък, за да бъдеш между юдовите хиляди, от теб ще излезе за Мен Един, който ще бъде владетел в Израил; и произходът Му е от начало, от дните на вечността.
/Верен 2002/
А ти, Витлеем Ефратов,
макар и да си малък, за да бъдеш между Юдовите родове,
от теб ще излезе за Мен Един, Който ще бъде владетел в Израел,
Чийто произход е от начало, от вечността.
/Библейско общество 2000/
А ти, Витлеем Ефратов,
Макар и да си малък за да бъдеш между Юдовите родове,
От тебе ще излезе за Мене Един, Който ще бъде владетел в Израиля,
Чийто произход е от начало, от вечността.
/Протестантски 1940/
И ти, Витлееме Ефратов, малък ли си между хилядите Иудини? от тебе ще Ми излезе Оня, Който трябва да бъде Владика в Израиля и Чийто произход е от крайвреме, от вечни дни.
/Православен/
И ти Витлеем Ефрато,
Ако и да си малък за да бъдеш между тисящите Юдини,
Из тебе ще излезе за мене онзи който ще бъде вожд в Израил,
На когото изходите са из начала, от дни вечни.
/Цариградски/
But thou, Bethlehem Ephratah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me that is to be ruler in Israel; whose goings forth have been from of old, from everlasting.
/KJV/