за Христос

Михей 5   

1 Събери се в дружини, ти, господарко на дружини;
обсада се държи против нас;
с тояга ще поразят съдията на Израел в челюстта.
2 Бъдещият Месия и Неговото царство
А ти, Витлеем Ефратов,
макар и да си
малък, за да бъдеш между Юдовите родове,
от тебе ще излезе за Мен Един, Който ще бъде владетел в Израел,
Чийто произход е от начало, от вечността.
3 Затова ще ги остави
до времето, когато раждащата ще роди;
тогава останалите от братята Му
ще се върнат с израелтяните.
4 И Той ще стои и ще пасе стадото Си чрез силата Господня,
чрез великото име на Господа, Своя Бог;
и те ще се настанят;
защото сега Той ще бъде велик до краищата на земята.
5 И Той ще бъде нашият мир.
Когато асириецът дойде в земята ни
и когато стъпи в палатите ни,
тогава ще повдигнем против него седем пастири
и осем човека, които управляват,
6 които ще опустошат Асирийската земя с меч
и земята на Нимрод при входовете й;
и Той ще ни избави от асириеца,
когато дойде в земята ни
и когато стъпи вътре в границата ни.
7 А останалите от Яков ще бъдат сред много племена
като роса от Господа,
като леки дъждове на тревата,
които не чакат човека,
нито се бавят за човешките деца.
8 А останалите от Яков ще бъдат между народите,
сред много племена,
като лъв между горските животни,
като млад лъв между стада овце,
който, като минава, тъпче и разкъсва,
без да има кой да избавя.
9 Ръката ти ще се издигне над противниците ти
и всичките ти неприятели ще бъдат изтребени.
10 В онзи ден, казва Господ,
ще изтребя конете ти измежду теб
и ще погубя колесниците ти;
11 ще изтребя и градовете на твоята земя
и ще съборя всичките ти крепости;
12 ще изтребя магиите от ръката ти;
и няма да имаш вече гадатели по облаци;
13 ще изтребя идолите ти
и жертвените стълбове сред теб
и няма да се кланяш вече на делото на ръцете си;
14 ще изкореня ашерите ти сред теб
и ще съсипя градовете ти;
15 и ще извърша възмездие с гняв и ярост
върху народите, които не Ме послушаха.
Михей: 1 2 3 4 5 6 7