за Христос

Михей 4:1,2,3,4,6,7,12   

1 Обещание за настъпване на царството на Месия
А в последните дни
хълмът на дома Господен
ще се утвърди по-високо от всички хълмове
и ще се издигне над хълмовете,
и племена ще се стекат на него.
2 И много народи ще отидат и ще кажат:
Елате да излезем на хълма Господен,
в дома на Якововия Бог;
Той ще ни научи на пътищата Си
и ние ще ходим в пътеките Му;
защото от Сион ще излезе поуката
и словото Господне - от Йерусалим.
3 Бог ще съди между много племена
и ще решава между силни народи до далечни страни;
и те ще изковат мечовете си на палешници,
а копията си - на сърпове;
народ против народ няма да вдигне меч,
нито ще се учат вече да воюват.
4 А ще седят всеки под лозата си и под смокинята си,
без да има кой да ги плаши;
понеже устата на Господа на Силите изговориха това.
6 В онзи ден, казва Господ,
ще събера куцата
и ще прибера отхвърлената и онази, която съм наскърбил;
7 ще направя куцата да оцелее
и отхвърлената надалеч да стане силен народ;
и Господ ще царува над тях на хълма Сион
отсега и довека.
12 Но те не познават мислите на Господа,
нито разбират Неговото намерение,
че ги е събрал като снопи на харман.
Михей: 1 2 3 4 5 6 7