за Христос

О, ти, който се наричаш Яковов дом,
смалил ли се е Духът Господен?
Такива ли са делата Му?
Думите Ми не правят ли добро на онзи,
който постъпва справедливо?

Слушай Михей 2:7
Михей 2:7

Препратки:

Други преводи на Михей 2:7:

О, ти, който се наричаш дом на Яков! Нетърпелив ли е ГОСПОД? Такива ли са делата Му? Думите Ми не правят ли добро на онзи, който ходи право?
/Верен 2002/
О, ти, който се наричаш Яковов дом,
смалил ли се е Духът Господен?
Такива ли са делата Му?
Думите Ми не правят ли добро на онзи,
който постъпва справедливо?
/Библейско общество 2000/
О ти, който се наричаш Якововия дом,
Смалил ли се е Духът Господен?
Такива ли са делата му?
Думите Ми не правят ли добро на онзи, който постъпва справедливо?
/Протестантски 1940/
О, ти, който се наричаш Иаковов дом! Нима се смали Духът Господен? Такива ли са делата Му? Думите Ми не са ли благотворни за оногова, който постъпва справедливо?
/Православен/
О ти що се наричаш дом Яковов,
Смалил ли се е Духът Господен?
Таквиз ли са делата му?
Думите ми не правят ли добро на оногоз който ходи право?
/Цариградски/
O thou that art named the house of Jacob, is the spirit of the LORD straitened? are these his doings? do not my words do good to him that walketh uprightly?
/KJV/