за Христос

Михей 2   

1 Причина за Божия гняв
Горко на онези, които измислят беззаконие
и планират зло на леглата си!
Щом се съмне, те го извършват,
защото е в силата на ръката им.
2 Пожелават ниви и ги отнемат с насилие,
къщи - и ги грабят;
дори разграбват човека и къщата му,
човека заедно с наследството му.
3 Затова, така казва Господ:
Ето, против този род Аз замислям зло,
от което няма да можете да извадите вратовете си;
нито ще ходите горделиво, защото това време ще бъде зло.
4 В онзи ден ще бъде съставена поговорка против вас
и печално ще плачат, като казват:
Бяхме съвсем разграбени;
отчуждил е дела на народа ми;
как го отне от мене!
На бунтовниците раздели нивите ни.
5 Затова у тебе няма да има кой да размерва земята
с въже чрез жребий
в събранието Господне.
6 Вие, които пророкувате, не пророкувайте, казват те.
Добре
, те няма да пророкуват на такива;
и техният извор никога няма да престане.
7 О, ти, който се наричаш Яковов дом,
смалил ли се е Духът Господен?
Такива ли са делата Му?
Думите Ми не правят ли добро на онзи,
който постъпва справедливо?
8 Обаче народът Ми отскоро се повдигна като врагове;
смъквате мантията от облеклото
на онези, които заминават безгрижно
като хора
, които се отвращават от схватки.
9 Жените на народа Ми изтласквате от приятните им къщи;
от децата им отнемате завинаги славата Ми.
10 Станете и заминете, защото почивката ви не е тук -
поради нечистотата, която погубва.
Да! Страшно погубва.
11 Ако някой вятърничав и измамлив човек лъже,
като
казва: Ще ти пророкувам за вино и спиртно питие,
такъв става пророк на този народ.
12 Непременно ще те събера цял, Якове;
непременно ще прибера останалите от Израел;
ще ги сложа заедно като овце в кошара,
като стадо сред пасбището им;
голям шум ще вдигнат поради множеството хора.
13 Онзи, който разбива, излезе пред тях;
те разбиха и заминаха за портата
и излязоха през нея;
царят им замина пред тях
и Господ е начело пред тях.
Михей: 1 2 3 4 5 6 7