за Христос

Михей 1   

1 Божият гняв и съд над Самария и Юдея
Господнето слово, което дойде към моресетеца Михей в дните на Юдейските царе Йотам, Ахаз, Езекия, което той чу във видение за Самария и Йерусалим:
2 Слушайте, всички племена,
и ти, земьо, и всичко, което има в теб;
и нека Господ Йехова бъде свидетел против вас,
Господ от святия Си храм.
3 Защото, ето, Господ излиза от мястото Си
и като слезе, ще стъпи на земните височини.
4 Планините ще се стопят под Него
и долините ще се разпукнат
като восък пред огъня
и като води, които се изливат по стръмнина.
5 Поради нечестието на Яков е всичко това
и поради греховете на Израелевия дом.
Кое е нечестието на Яков? Не е ли Самария?
И кои са високите места на Юдея?
Не е ли Йерусалим?
6 Затова ще направя Самария като грамада камъни в нива,
място за садене на лозе;
ще изсипя камъните й в долината
и ще оголя основите й.
7 Всичките й ваяни идоли ще бъдат изпотрошени,
всичките, дадени й в заплата, ще бъдат изгорени в огън.
Да! Всичките й идоли ще погубя;
защото ги е събрала като заплата за блудство
и като заплата за блудство ще се върнат.
8 Затова ще ридая и ще плача,
ще ходя съблечен и гол;
ще вия като чакалите
и ще жалея като щраусите.
9 Защото раната й е неизцелима,
тъй като дойде и до Юда,
стигна до портата на народа Ми, до Йерусалим.
10 Не възвестявайте това в Гет; никак не плачете;
във Вит-арфа се оваляй в праха.
11 Бягай, жителко на Сафир, срамно разголена;
жителката на Саанан не е излязла;
риданието на Вит-езил ще оттегли от вас своето покровителство.
12 Защото жителката на Марот чезне в очакване на благоденствие,
понеже зло слезе от Господа до йерусалимската порта.
13 Впрегни бързия кон в колесницата, ти, жителко на Лахис,
която беше първата причина за грях на сионовата дъщеря;
защото в тебе бяха намерени Израелевите нечестия.
14 Затова ще дадеш прощални подаръци на Моресет-гет;
домовете на Ахзив ще излъжат Израелевите царе.
15 Още ще ти доведа един, който ще те владее, о, жителко на Мариса;
Израелевата слава ще дойде и до Одолам.
16 Оплешивей и острижи главата си
за милите си деца;
разшири плешивостта си като лешояд,
защото бяха отведени от тебе в плен.
Михей: 1 2 3 4 5 6 7