за Христос

Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава греховете (тогава каза на паралитика): Стани, вдигни постелката си и иди у дома си.

Слушай Матей 9:6
Матей 9:6

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 9:6

За да покаже на книжниците, че има власт на земята да прощава греховете (и затова трябва да бъде почитан като Бог), Исус благоволява да извърши едно чудо, което те могат да видят. Обръщайки се към паралитика, Той казва: „Стани, вдигни постелката си и иди у дома си.“

Други преводи на Матей 9:6:

Но аз ще ви покажа, че Човешкият Син има власт на земята да прощава грехове. След това каза на парализирания: Стани! Вземи рогозката си и си върви вкъщи!
/Съвременен превод 2004/
Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава греховете - тогава каза на паралитика: Стани, вдигни постелката си и иди у дома си!
/Верен 2002/
Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава греховете (тогава каза на парализирания човек): Стани, вдигни постелката си и иди у дома си.
/Библейско общество 2000/
Но, за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава греховете (тогава каза на паралитика): Стани, вдигни си постелката и иди у дома си.
/Протестантски 1940/
Но за да знаете, че Син Човеческий има власт на земята да прощава грехове (тогава казва на разслабения): стани, вземи си постелката и върви у дома си.
/Православен/
Но за да познаете че Син человеческий има на земята власт да прощава грехове, (тогава казва разслабленому: ) Стани, вдигни постелката си, и иди у дома си.
/Цариградски/
But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (then saith he to the sick of the palsy,) Arise, take up thy bed, and go unto thine house.
/KJV/