за Христос

А когато видя множествата, смили се над тях, защото бяха отрудени и пръснати като овце, които нямат пастир.

Слушай Матей 9:36
Матей 9:36

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 9:36

Гледайки множествата в Израел, Исус разбира колко измъчени и безпомощни са хората и затова ги нарича овце без пастир. Цялото Му сърце се изпълва със състрадание към тях. О, да можехме и ние да опознаем по-дълбоко този копнеж за духовно благо на загубените и умиращите човешки души! Колко голяма нужда имаме и ние да се молим непрестанно:

Искам да виждам множествата с очите на Моя Спасител и очите ми да се замъгляват с Негови сълзи.

Искам да гледам заблудените с мъката на Моя Пастир и сърцето ми да страда като в Негови гърди.

Други преводи на Матей 9:36:

Когато видя тълпите хора, Исус ги съжали, защото бяха измъчени и безпомощни като овце, които нямат пастир.
/Съвременен превод 2004/
А когато видя множествата, се смили над тях, защото бяха изнемощели и пръснати като овце, които нямат пастир.
/Верен 2002/
А когато видя множествата, смили се над тях, защото бяха отрудени и пръснати като овце, които нямат пастир.
/Библейско общество 2000/
А когато видя множествата, смили се за тях, защото бяха отрудени и пръснати като овце, които нямат пастир.
/Протестантски 1940/
Като видя тълпите народ, съжали ги, задето са изнурени и пръснати като овци, които нямат пастир.
/Православен/
И като виде множеството на народът, смили се за тях, защото беха изнемощели и пръснати, като овци, които немат пастир.
/Цариградски/
But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted, and were scattered abroad, as sheep having no shepherd.
/KJV/