за Христос

Тогава Той се допря до очите им и каза: Нека ви бъде според вярата ви.

Слушай Матей 9:29
Матей 9:29

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 9:29

Тогава великият Лекар докосва техните очи и ги уверява, че защото са повярвали, ще могат да виждат. Веднага очите им стават абсолютно нормални.

Хората казват: „Първо да видим, пък след това ще повярваме.“ Бог казва: „Първо повярвай и след това ще видиш.“ Исус казва на Марта „Не рекох ли ти, че ако повярваш, ще видиш Божията слава?“ ( Йоан 11:40). Авторът на Посланието към евреите пише: „С вяра разбираме...“ (11:3). Апостол Йоан пише: „Това писах на вас, които вярвате... за да знаете...“ ( Йоан 15:13). Бог не е доволен от вяра, която предварително иска да види чудо. Той иска ние да Му вярваме просто защото Той е Бог.

Защо Исус отправя такова строго предупреждение към излекуваните мъже да не казват на никого? В бележките към 8:4 ние вече казахме, че причината вероятно се дължи на нежеланието на Христос да поощри пораждането на едно ненавременно движение за издигането Му за Цар. Хората все още не са се покаяли и Той не може да господства над тях, докато те не се родят отново. При това един революционен бунт в полза на Христос може да доведе до ужасни репресии срещу юдеите от страна на римското правителство. И най-вече, преди да бъде издигнат за Цар, Господ Исус трябва да отиде на кръста - всичко, което може да попречи на Неговия път към Голгота, ще противоречи на предварително начертания план на Бог.

Други преводи на Матей 9:29: