за Христос

Матей 9:18-26   

18 Излекуването на жената с кръвотечение и възкресяването на дъщерята на Яир
(Марк 5:21-43; Лука 8:40-56)

Когато им говореше това, ето, един началник дойде, кланяше Му се и казваше: Дъщеря ми току-що умря; но ела и възложи ръката Си на нея, и тя ще оживее.
19 И като стана, Исус отиде след него, също и учениците Му.
20 И, ето, една жена, която имаше кръвотечение дванадесет години, се приближи отзад и се допря до полата на дрехата Му;
21 защото си казваше: Ако се допра до дрехата Му, ще оздравея.
22 А Исус, като се обърна и я видя, каза: Дерзай, дъще, твоята вяра те изцели. И в същия час жената оздравя.
23 И когато Исус дойде в къщата на началника и видя свирачите и народа разтревожени, каза:
24 Идете си, защото момичето не е умряло, а спи. А те Му се присмиваха.
25 А като изгониха народа, Той влезе и я хвана за ръката; и момичето стана.
26 И това се разчу по цялата онази страна.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28