за Христос

Нито наливат ново вино в стари мехове; иначе меховете се спукват, виното изтича и меховете се изхабяват. Но наливат ново вино в нови мехове и двете се запазват.

Слушай Матей 9:17
Матей 9:17

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 9:17

До същото нещо води и опитът да налееш ново вино в стари мехове. Налягането, което ще се получи от ферментацията на новото вино, ще спука старите мехове, тъй като те вече са загубили еластичността си. Жизнеността и свободата на евангелието разрушават старите мехове на ритуализма.

Навлизането на християнската епоха несъмнено ще доведе до напрежение. Радостта, която носи Христос, не може да се задържи в границите и ритуалите на Стария Завет. Трябва да има съвсем нов ред на нещата. Петингил обяснява това така:

„С тези думи Царят предупреждава Своите ученици да не смесват старото... и новото... И въпреки това по целия християнски свят се прави точно това. Навсякъде по църквите Ьдейст-вото се закърпва и приспособява така, че старата дреха да получи нов етикет: „християнство резултат на това се получава една объркана смес, която не е нито Ьдейство, нито християнство и в която упованието на живия Бог се замества от ритуалното извършване на мъртви дела. Новото вино на спасението по благодат се налива в старите мехове на спазването на закона, в резултат на което какво се получава? Меховете се пукат и развалят; виното изтича и по-голямата част от животворната течност е изгубена. Законът изгубва своята строгост, защото се смесва с милостта, а лшлостта загубва своята красота и истинския си характер, тъй като се смесва с дела по закона.“

Други преводи на Матей 9:17:

Така също никой не налива ново вино в стари мехове, защото ще се спукат, виното ще изтече, а меховете ще се похабят. Ново вино се налива в нови мехове. Така и виното, и меховете се запазват.
/Съвременен превод 2004/
Нито наливат ново вино в стари мехове; иначе меховете се спукват, виното изтича и меховете се изхабяват. Но наливат ново вино в нови мехове, та и двете се запазват.
/Верен 2002/
Нито наливат младо вино в стари мехове; иначе меховете се спукват, виното изтича и меховете се изхабяват. Но наливат младо вино в нови мехове и двете се запазват.
/Библейско общество 2000/
Нито наливат ново вино във вехти мехове; инак, меховете се спукват, виното изтича, и меховете се изхабяват. Но наливат ново вино в нови мехове, та и двете се запазват.
/Протестантски 1940/
Нито пък наливат ново вино във вехти мехове; инак, меховете ще се спукат, и виното ще изтече, и меховете ще се изхабят; но ново вино наливат в нови мехове, и ще се запази едното и другото.
/Православен/
Нито наливат ново вино в ветхи мехове; а инак, разпукват се меховете, и виното се излива, и меховете се развалят; но наливат ново вино в нови мехове, и едното и другото се увардят.
/Цариградски/
Neither do men put new wine into old bottles: else the bottles break, and the wine runneth out, and the bottles perish: but they put new wine into new bottles, and both are preserved.
/KJV/