за Христос

Но идете и се научете какво значи писаното: "Милост искам, а не жертви", защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните към покаяние.

Слушай Матей 9:13
Матей 9:13

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 9:13

Проблемът с фарисеите е в това, че те много точно спазват юдейските ритуали, но въпреки това сърцата им са закоравели, студени и безмилостни. Затова Исус ги отпраща, като ги предизвиква да научат какво иска да каже Йехова с думите: „Милост искам, а не жертви“ (цитат от Осия 6:6). Въпреки че системата на жертвоприношенията е установена от Бог, Бог не иска церемониалната страна да замести вътрешната праведност. Бог не е любител на ритуали и не се радва на ритуали, изпразнени от вътрешна святост - точно това, което правят фарисеите. Те спазват буквата на закона, но не изпитват никакво състрадание към онези, които се нуждаят от духовна помощ. Тяхната компания може да се състои само от самодоволни хора като самите тях.

За разлика от тях Господ Исус ясно посочва: „Не съм дошъл да призова праведните, а грешните [на покаяние].“ Той изпълнява по съвършен начин Божието желание за милост и пожертвувателност. От една страна, на света няма праведни хора и затова Господ Исус идва, за да призове всички хора на покаяние. Но от друга страна, Неговият призив се отнася само за хората, които признават себе си за грешни. Той няма да даде изцерение на онези хора, които като фарисеите са горди, самоуверени и не искат да се разкаят.

Други преводи на Матей 9:13:

Затова идете и научете какво означава това писание: Милост искам, а не жертва. Понеже дойдох да призова не праведните хора, а грешниците.
/Съвременен превод 2004/
Но идете и се научете какво значи това: "Милост искам, а не жертва", защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните (на покаяние).
/Верен 2002/
Но идете и се научете какво значи този израз: "Милост искам, а не жертви", защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните [към покаяние].
/Библейско общество 2000/
Но идете и научете се що значи тази дума: "Милост искам, а не жертви", защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните [на покаяние].
/Протестантски 1940/
идете и се научете, що значи: "милост искам, а не жертва". Защото не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние.
/Православен/
Идете още и научете се що е: Милост искам, а не жертва; защото не дойдох да призова праведните, но грешните на покаяние.
/Цариградски/
But go ye and learn what that meaneth, I will have mercy, and not sacrifice: for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance.
/KJV/