за Христос

Исус им каза: Идете. И те, като излязоха, отидоха в свинете; и, ето, цялото стадо се спусна надолу по стръмнината в езерото и загина във водата.

Слушай Матей 8:32
Матей 8:32

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 8:32

Странното е, че Исус удовлетворява тяхната молба. Защо обаче Върховният Господар отстъпва пред молбата на бесовете? За да разберем Неговото действие, ние трябва да си спомним две неща: бесовете бягат от безплътното състояние; те искат да обитават в телата на човешките същества или - ако това не е възможно - в телата на животни или други същества. Второ, целта на всички бесове без изключение е да разрушават. Ако Исус просто ги беше изгонил вън от лудите, бесовете щяха да бъдат заплаха за другите хора в областта. Като им позволява да влязат в свинете, Той предотвратява влизането им в други хора и насочва разрушителната им сила върху животни. Все още не е настанало времето за тяхното окончателно унищожаване от Господа. Веднага щом бесовете се пренасят в свинете, животните се спускат яростно надолу по стръмнината и се удавят в езерото.

Този случай показва, че крайната цел на бесовете е унищожението, и подчертава ужасната възможност двама души да бъдат обзети от такъв брой бесове, които могат да унищожат 2 хиляди свине ( Марк 5:13).

Други преводи на Матей 8:32:

Исус им каза: Вървете! И те излязоха и се вселиха в свинете. Тогава цялото стадо се втурна надолу по стръмната урва към езерото и свинете се издавиха във водата.
/Съвременен превод 2004/
И им каза: Идете. И те, като излязоха, отидоха в свинете; и ето, цялото стадо се спусна надолу по стръмнината в езерото и загина във водата.
/Верен 2002/
И им каза: Идете. И те, като излязоха, отидоха в свинете; и ето, цялото стадо се спусна надолу по стръмнината в езерото и загина във водата.
/Библейско общество 2000/
И рече им: Идете. И те като излязоха, отидоха в свините; и, ето, цялото стадо се спусна надолу по стръмнината в езерото, и загина във водата.
/Протестантски 1940/
И Той им рече: идете. И те излязоха и отидоха в стадото свини. И ето, сурна се цялото стадо свини низ стръмнината в морето и се издави във водата.
/Православен/
И рече им: Идете. И те, щом излязоха, отидоха в стадото на свинете; и ето, всичкото стадо на свинете устреми се през стръмнината в морето, и погинаха в водата.
/Цариградски/
And he said unto them, Go. And when they were come out, they went into the herd of swine: and, behold, the whole herd of swine ran violently down a steep place into the sea, and perished in the waters.
/KJV/