за Христос

Изгонване на бесове
(Марк 5:1-20; Лука 8:26-39)

И когато дойде на отсрещната страна, в Гадаринската земя, срещнаха Го двама, обладани от бесове, които излизаха от гробищата; те бяха тъй свирепи, че никой не можеше да мине през онзи път.

Слушай Матей 8:28-
Матей 8:28-

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 8:28-

На източния бряг на Галилейското езеро се намира Гадаринската страна. Когато Исус пристига там, Той среща два изключително сериозни случая на хора, обхванати от бесове. Тези хора живеят в пещероподобни гробници и са толкова свирепи, че минаването оттам е опасно.

Други преводи на Матей 8:28-:

Когато Исус стигна до Гадаринската страна на другия бряг на езерото, към него се приближиха двама обладани от демони, които идваха откъм гробниците. Тези мъже така буйстваха, че никой не можеше да мине по този път.
/Съвременен превод 2004/
И когато дойде на отвъдната страна, в гадаринската страна, Го срещнаха двама обладани от демони, които излизаха от гробищата - твърде свирепи, така че никой не можеше да мине през онзи път.
/Верен 2002/
И когато дойде на отсрещната страна, в Гадаринската земя, срещнаха Го двама, обладани от зли духове, които излизаха от гробищата, много свирепи, така че никой не можеше да мине през онзи път.
/Библейско общество 2000/
И когато дойде на отвъдната страна, в гадаринската земя, срещнаха Го двама хванати от бяс, които излизаха от гробищата, твърде свирепи, така щото никой не можеше да мине през онзи път.
/Протестантски 1940/
И когато стигна на отвъдния бряг, в страната Гергесинска, срещнаха Го двама, хванати от бяс, излезли от гробищата; те бяха тъй свирепи, че никой не смееше да минава по тоя път.
/Православен/
И като дойде той отвъд в Гаргесинската земя, срещнаха го двама беснуеми, които излязоха из гробищата, твърде свирепи, така щото никой не можеше да мине през онзи път.
/Цариградски/
And when he was come to the other side into the country of the Gergesenes, there met him two possessed with devils, coming out of the tombs, exceeding fierce, so that no man might pass by that way.
/KJV/