за Христос

А Той им отвърна: Защо сте страхливи, маловерци? Тогава стана, смъмри ветровете и вълните и настана голяма тишина.

Слушай Матей 8:26
Матей 8:26

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 8:26

Галилейското езеро е известно с внезапните си свирепи бури, които издигат високи пенещи се вълни. Надолу по река Йордан се спускат северни ветрове, които набират скорост по тясното дефиле. Когато стигнат морето, те го правят изключително опасно за плаване.

В този случай Исус пресича морето от западната му страна на път към източната. Когато бурята започва, Той спи в лодката. Ужасените ученици Го събуждат с диви викове за помощ. Не можем да не отбележим като похвално това, че са се обърнали точно към Този, към Когото трябва. След като ги смъмря за слабата им вяра, Исус смъмря и ветровете, и вълните. А когато настава голямо спокойствие, мъжете се удивляват на това, че дори и стихиите се подчиняват на техния скромен Пътник. Колко малко разбират те, че в онзи ден заедно с тях в лодката е Създателят и Крепителят на цялата вселена!

Рано или късно всички последователи на Христос се срещат с бури. Понякога ни се струва, че вълните ще ни залеят. Какво голямо облекчение е да знаем, че Исус е в лодката заедно с нас. „Никакви вълни не могат да погълнат кораба, в който лежи Господарят на небето, водата и земята.“ И никой не може да потушава житейските ни бури както Господ Исус.

Други преводи на Матей 8:26:

Исус им отговори: Защо се страхувате? Много малка ви е вярата! После стана, смъмри ветровете и езерото и настъпи мъртва тишина.
/Съвременен превод 2004/
А Той им каза: Защо сте страхливи, маловерци? Тогава стана, смъмри ветровете и вълните и настана голяма тишина.
/Верен 2002/
А Той им каза: Защо сте страхливи, маловерци? Тогава стана, смъмри ветровете и вълните и настана голяма тишина.
/Библейско общество 2000/
А Той им каза: Защо сте страхливи, маловерци? Тогава стана, смъмра ветровете и вълните {Гръцки: Морето.}*, и настана голяма тишина.
/Протестантски 1940/
А Той им каза: защо сте толкова страхливи, маловерци? Тогава, като стана, запрети на ветровете и на морето, и настана голяма тишина.
/Православен/
А той им казва: Що сте страхливи, маловери? Тогаз стана, запрети на ветровете и на морето, и тишина голяма биде.
/Цариградски/
And he saith unto them, Why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose, and rebuked the winds and the sea; and there was a great calm.
/KJV/