за Христос

Излекуване на тъщата на Петър
(Марк 1:29-34; Лука 4:38-41)

И когато Исус дойде в къщата на Петър, видя, че тъща му лежеше болна от треска.

Слушай Матей 8:14
Матей 8:14

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 8:14

Когато влиза в къщата на Петър, Исус вижда, че тъща му е болна от треска. Той докосва ръката ѝ и треската я напуска. Обикновено след оздравяване от треска човек се чувства много слаб, но това излекуване е толкова мигновено и пълно, че жената става от леглото и започва да Му слугува - подходящ начин за изразяване на благодарност за това, което е направил за нея Спасителят. Ние трябва да ѝ подражаваме, като Му служим с още по-голяма всеотдайност и енергия.

Други преводи на Матей 8:14: