за Христос

Но ви казвам, че мнозина ще дойдат от изток и от запад и ще насядат с Авраам, Исаак и Яков в небесното царство;

Слушай Матей 8:11
Матей 8:11

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 8:11

Исус се учудва на вярата на този езичник. Това е единият от двата случая, когато се казва, че Исус се. е учудил. Другият случай е, когато се чуди на неверието на евреите ( Марк 6:6). Той не е намерил такава силна вяра дори в Израел, богоизбрания народ. Това Го накарва да изтъкне, че в Неговото идващо царство ще се съберат езичници от целия свят, за да се наслаждават на общението си с еврейските патриарси, докато „чадата на царството“ ще бъдат хвърлени във „външната тъмнина“, където „ще бъде плач и скърцане със зъби“. „Чадата на царството“ са всички онези, които са евреи по рождение и които само на думи признават Бог за Цар, но никога не са били истински вярващи. Този принцип важи и сега. Много деца, които са имали привилегията да бъдат родени и отгледани в християнски семейства, ще погинат в пъкъла за това, че отхвърлят Исус, докато диваците от джунглата ще се наслаждават на вечната небесна слава, защото са повярвали в посланието на евангелието.

Други преводи на Матей 8:11:

Казвам ви, че много хора ще дойдат от изток и от запад и наред с Авраам, Исаак и Яков ще заемат местата си на празненството в небесното царство.
/Съвременен превод 2004/
Но ви казвам, че мнозина ще дойдат от изток и от запад и ще насядат с Авраам, Исаак и Яков в небесното царство,
/Верен 2002/
Но ви казвам, че мнозина ще дойдат от изток и от запад и ще насядат с Авраам, Исаак и Яков в небесното царство;
/Библейско общество 2000/
Но казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад, и ще насядат с Авраама, Исаака и Якова в небесното царство;
/Протестантски 1940/
И казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад и ще насядат на трапеза с Авраама, Исаака и Иакова в царството небесно,
/Православен/
И пак ви казвам, че мнозина от изток и запад ще дойдат, и ще насядат с Авраама, и Исаака и Якова в царство небесно;
/Цариградски/
And I say unto you, That many shall come from the east and west, and shall sit down with Abraham, and Isaac, and Jacob, in the kingdom of heaven.
/KJV/