за Христос

Исус, като чу това, почуди се и каза на онези, които вървяха след Него: Истина ви казвам, дори в Израел не съм намерил толкова вяра.

Слушай Матей 8:10
Матей 8:10

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 8:10

Исус се учудва на вярата на този езичник. Това е единият от двата случая, когато се казва, че Исус се. е учудил. Другият случай е, когато се чуди на неверието на евреите ( Марк 6:6). Той не е намерил такава силна вяра дори в Израел, богоизбрания народ. Това Го накарва да изтъкне, че в Неговото идващо царство ще се съберат езичници от целия свят, за да се наслаждават на общението си с еврейските патриарси, докато „чадата на царството“ ще бъдат хвърлени във „външната тъмнина“, където „ще бъде плач и скърцане със зъби“. „Чадата на царството“ са всички онези, които са евреи по рождение и които само на думи признават Бог за Цар, но никога не са били истински вярващи. Този принцип важи и сега. Много деца, които са имали привилегията да бъдат родени и отгледани в християнски семейства, ще погинат в пъкъла за това, че отхвърлят Исус, докато диваците от джунглата ще се наслаждават на вечната небесна слава, защото са повярвали в посланието на евангелието.

Други преводи на Матей 8:10:

Като чу тези думи, Исус се удиви и каза на хората, които го следваха: Истина ви казвам: не съм виждал такава вяра у никого в Израел.
/Съвременен превод 2004/
Иисус, като чу това, се почуди и каза на онези, които Го следваха: Истина ви казвам: дори в Израил не съм намерил толкова голяма вяра.
/Верен 2002/
Исус, като чу това, почуди се и каза на онези, които Го следваха: Истина ви казвам, дори в Израел не съм намерил толкова вяра.
/Библейско общество 2000/
Исус, като чу това, почуди се, и рече на ония, които идеха изподире: Истина ви казвам, нито в Израиля съм намерил толкова вяра.
/Протестантски 1940/
Като чу това, Иисус се почуди и рече на ония, които вървяха подире Му: истина ви казвам, нито в Израиля намерих толкова голяма вяра.
/Православен/
И като чу Исус, почуди се, и рече на ония които идеха след него: Истина ви казвам: Нито в Израиля съм намерил толкози вера.
/Цариградски/
When Jesus heard it, he marvelled, and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel.
/KJV/