за Христос

Чудесата на Исус Христос
Излекуване на прокажения
(Марк 1:40-45; Лука 5:12-16)

А когато Исус слезе от хълма, последваха Го големи множества.

Слушай Матей 8:1
Матей 8:1

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 8:1

Въпреки че учението на Христос е радикално и крайно, то има огромна притегателна сила: големи множества от хора решават да Го следват. Истината се доказва сама по себе си, и макар че хората могат и да не я харесат, те никога не могат да я забравят.

Други преводи на Матей 8:1: