за Христос

Има ли между вас човек, който, ако му поиска синът му хляб, ще му даде камък

Слушай Матей 7:9
Матей 7:9

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 7:9

Когато са изпълнени условията за молитвата, християнинът може да бъде напълно сигурен, че Бог ще го чуе и ще му отговори. Тази сигурност се основава на характера на нашия Бог, нашия Отец. Като човеци ние знаем, че ако един син поиска от баща си хляб, той няма да му даде камък; нито пък ще му даде змия, ако поиска риба. Човешкият баща няма да измами своя гладен син, нито ще му даде нещо, което да му причини болка.

Други преводи на Матей 7:9: