за Христос

Не давайте свято нещо на кучетата, нито хвърляйте бисерите си пред свинете, да не би да ги стъпчат с краката си и се обърнат да ви разкъсат.

Слушай Матей 7:6
Матей 7:6

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 7:6

Този стих доказва, че Исус няма намерение да забрани всякакъв вид осъждане, защото Той предупреждава Своите ученици да не дават свети неща на кучетата и да не хвърлят... бисерите си пред свинете. Според закона на Моисей кучетата и свинете са нечисти животни. Тук те са използвани от Исус като символични образи на зли хора. Когато се срещаме със зли хора, които се отнасят към Божиите истини с пълно презрение и които отговарят на Божиите заповеди с оскърбление и насилие, ние не сме длъжни да продължим да им благовестваме. Да продължим да правим това, означава да донесем още по-голямо осъждение на виновните.

Не е необходимо да казваме, че на нас ни е необходима чувствителност за духовните неща, за да можем да различаваме тези хора. Може би затова следващите стихове са посветени на темата за молитвата, с която ние можем да поискаме мъдрост.

Други преводи на Матей 7:6:

Не давайте на кучетата това, което е свято. Те само ще се обърнат и ще ви разкъсат. Не хвърляйте перлите си пред свинете. Те само ще ги стъпчат с краката си.
/Съвременен превод 2004/
Не давайте свято нещо на кучетата, нито хвърляйте бисерите си пред свинете, да не би да ги стъпчат с краката си и да се обърнат да ви разкъсат.
/Верен 2002/
Не давайте свято нещо на кучетата, нито хвърляйте бисерите си пред свинете, да не би да ги стъпчат с краката си и се обърнат да ви разкъсат.
/Библейско общество 2000/
Не давайте свето нещо на кучетата, нито хвърляйте бисерите си пред свините, да не би да ги стъпчат с краката си и се обърнат да ви разкъсат.
/Протестантски 1940/
Не давайте светинята на псетата, и не хвърляйте бисера си пред свините, за да го не стъпчат с краката си и, като се обърнат, да ви разкъсат.
/Православен/
Не давайте осветено нещо на псетата; нито хвърляйте бисерите си пред свинете, да не би да ги стъпчат с краката си, и се обърнат та ви разкъснат.
/Цариградски/
Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn again and rend you.
/KJV/