за Христос

Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.

Слушай Матей 6:33
Матей 6:33

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 6:33

И така, Господ прави един завет със Своите последователи. Всъщност Той казва: „Ако вие поставите интересите на Бог на първо място в своя живот, Аз ще гарантирам вашите бъдещи нужди. Ако вие търсите първо Божието царство и Неговата правда, Аз ще се погрижа да не ви липсва нищо от онова, което ви е необходимо за живот.“

Други преводи на Матей 6:33: