за Христос

А пък Аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брат си без причина, ще бъде виновен пред съда; и който каже на брат си Рака, ще бъде виновен пред Синедриона; а който му каже: Бунтовни безумецо, ще бъде виновен за огнения пъкъл.

Слушай Матей 5:22
Матей 5:22

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 5:22

Най-напред Той дава пример с човек, който се гневи на брат си без причина. Всеки, който е обвинен в такова престъпление, се излага на осъждение, т.е. може да застане пред съда. Повечето хора може да си измислят всякаква причина, с която да оправдаят своя гняв, но гневът е оправдан само тогава, когато защищава честта на Божието име, или когато някой друг е онеправдан. Той никога не е оправдан, ако се използва в отговор на лични обиди.

Още по-сериозен е грехът да оскърбиш брат си. По времето на Христос хората са използвали думата „рака“ (от арамейски, което означава „безделник“) като обидно и презрително нарицание. Хората, които са употребявали този епитет, са се излагали на Синедриоиа, което означава, че са били съдени от върховния съд на страната.

И най-накрая, да наречеш някого „безумец“, е третият вид неправеден гняв, заклеймен от Исус. Тук думата безумец значи нещо повече от тъпак. Тя означава морален глупак, който трябва да е мъртъв, и изразява желание той да е мъртъв. Днес ние често можем да чуем как някой човек ругае с думите „Бог да те убие!“ Той призовава Бог да предаде жертвата на ада. Исус казва, че този, който произнася такава клетва, се излага на огнения пъкъл.

Телата на екзекутираните престъпници често са били хвърляни в горящото бунище извън Ерусалим, познато под името Хинон или Гехена. То е олицетворение на огньовете на пъкъла, които никога няма да угаснат.

Няма никакво съмнение, че това, което казва Христос, е изключително сериозно. Той учи, че гневът съдържа семената на убийството, че оскърблението съдържа духа на убийството, и че клетвата носи самото желание за убийство. Прогресивното нарастване на престъпленията изисква три степени на наказание: осъждане, съд и пъклен огън. В Своето царство Христос ще се разправя с греховете според тяхната сериозност.

Други преводи на Матей 5:22:

Но аз ви казвам, че всеки, който се ядоса на брат си, ще трябва да отговаря в съда. И който обиди брат си, ще трябва да отговаря пред Синедриона. А който нарече брат си идиот, ще трябва да отговаря в огнения пъкъл.
/Съвременен превод 2004/
А пък Аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брат си (без причина), ще бъде виновен пред съда; и който каже на брат си: Рака #празноглавец, слабоумник, нехранимайко#, ще бъде виновен пред Синедриона; а който му каже: Бунтовни безумецо, ще бъде виновен за огнения пъкъл.
/Верен 2002/
А пък Аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брат си [без причина], ще бъде виновен пред съда; и който каже на брат си Рака, ще бъде виновен пред Синедриона; а който му каже: Бунтовни безумецо, ще бъде виновен за огнения пъкъл.
/Библейско общество 2000/
А пък Аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си [без причина], излага се на съд; и който рече на брата си Рака {Безделниче.}*, излага се на Синедриона; а който му рече: Бунтовни безумецо, излага се на огнения пъкъл.
/Протестантски 1940/
Аз пък ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си без причина, виновен ще бъде пред съда, а който каже на брата си: "рака" , виновен ще бъде пред синедриона ; а който пък каже: "безумнико", виновен ще бъде за геената огнена.
/Православен/
А пък аз ви казвам, че всякой, който ся гневи на брата си без причина, ще бъде повинен на съд; и който рече на брата си, Рака, повинен ще е за пред събора; а който му рече, Безумне, ще бъде повинен за пъкълът огнений.
/Цариградски/
But I say unto you, That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment: and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council: but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire.
/KJV/