за Христос

Проповедта на планината
5:1-7:29
(Лука 6:20-49)
Блаженствата
(Лука 6:20-23)

А Исус, като видя множествата, изкачи се на хълма; и когато седна, учениците Му дойдоха при Него.

Слушай Матей 5:1-
Матей 5:1-

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 5:1-

„Проповедта на планината“ започва с блаженстваща или благословенията на Христос. В тях се описва характерът на идеалния гражданин на Христовото царство. Качествата, които Исус посочва като положителни в тези благословения, са точно обратните на онези, които цени светът. А. У. Тоузър прави следния коментар във връзка с този въпрос: „Ако някой, който не е запознат с човешката раса, поиска да се запознае с нея, то той може да получи едно сравнително добро нейно описание в проповедта на планината, стига само да промени смисъла им с точно обратен знак.“

Други преводи на Матей 5:1-: