за Христос

Матей 5   

1 Проповедта на планината
5:1-7:29
(Лука 6:20-49)
Блаженствата
(Лука 6:20-23)

А Исус, като видя множествата, изкачи се на хълма; и когато седна, учениците Му дойдоха при Него.
2 И като отвори устата Си, поучаваше ги, като казваше:
3 Блажени бедните по дух, защото е тяхно небесното царство.
4 Блажени скърбящите, защото те ще се утешат.
5 Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
6 Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.
7 Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост.
8 Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
9 Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове.
10 Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство.
11 Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради Мене;
12 радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас.
13 Сол и светлина за света
Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не става, освен да се изхвърли навън и да се тъпче от хората.
14 Вие сте светлината на света. Град, поставен на хълм, не може да се укрие.
15 И когато запалят светило, не го слагат под шиника, а на светилника и то свети на всички, които са в къщи.
16 Също така нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.
17 Исус Христос и законът
Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците? Не съм дошъл да разруша, но да изпълня.
18 Защото истина ви казвам: Докато премине небето и земята, нито една йота, нито една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.
19 И така, който наруши една от тези най-малки заповеди и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство; а който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство.
20 Защото ви казвам, че ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в небесното царство.
21 Чули сте, че е било казано на древните: "Не убивай; и който убие, ще бъде виновен пред съда."
22 А пък Аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брат си без причина, ще бъде виновен пред съда; и който каже на брат си Рака, ще бъде виновен пред Синедриона; а който му каже: Бунтовни безумецо, ще бъде виновен за огнения пъкъл.
23 И така, като принасяш дара си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против теб,
24 остави дара си там, пред олтара, и първо иди и се помири с брат си, и тогава ела, и принеси дара си.
25 Бързай да се сдобриш с противника си, докато си на пътя с него към съдилището, да не би противникът ти да те предаде на съдията, а съдията да те предаде на служителя и да бъдеш хвърлен в тъмница.
26 Истина ти казвам: Няма да излезеш оттам, докато не изплатиш и последния кодрант.
27 Чули сте, че е било казано: "Не прелюбодействай."
28 Но Аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си.
29 Ако дясното ти око те съблазнява, извади го и го хвърли; защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в пъкъла.
30 И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и я хвърли; защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да отиде в пъкъла.
31 Още е било казано: "Който напусне жена си, нека й даде разводно писмо."
32 А пък Аз ви казвам, че всеки, който напусне жена си, освен по причина на прелюбодейство, прави я да прелюбодейства; и който се ожени за нея, когато бъде напусната, той прелюбодейства.
33 Чули сте още, че е било казано на древните: "Не нарушавай клетвата си, но изпълнявай клетвите си пред Господа."
34 Но Аз ви казвам: Изобщо да не се кълнете; нито в небето, защото то е престол на Бога;
35 нито в земята, защото е Негово подножие; нито в Йерусалим, защото е град на великия Цар.
36 Нито в главата си да се кълнеш, защото не можеш да направиш нито един косъм бял или черен.
37 Но говорът ви да бъде: Да, да! Не, не! А каквото е повече от това, е от лукавия.
38 Чули сте, че е било казано: "Око за око, зъб за зъб."
39 А пък Аз ви казвам: Не се противете на злия човек; но ако те удари някой по дясната буза, обърни му и другата.
40 На този, който би поискал да се съди с теб и да ти вземе ризата, остави му и горната си дреха.
41 Който те принуди да вървиш с него една миля, иди с него две.
42 Дай на този, който проси от теб; и не се отвръщай от онзи, който ти иска на заем.
43 Чули сте, че е било казано: "Обичай ближния си, а мрази неприятеля си."
44 Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и се молете за онези, които ви гонят,
45 за да бъдете синове на вашия Отец, Който е на небесата; защото Той прави слънцето Си да изгрява и над злите, и над добрите и дава дъжд на праведните и на неправедните.
46 Защото ако обичате само онези, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците?
47 И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците?
48 И така, бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28