за Христос

И като отмина оттам, видя други двама братя - Яков Зеведеев и брат му Йоан, че кърпеха мрежите си в ладията с баща си Зеведей; и ги повика.

Слушай Матей 4:21
Матей 4:21

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 4:21

След това Исус призовава Яков и Йоан, които също стават ученици на Христос веднага. Признавайки първостепенното значение на Исус над всички земни връзки, те оставят не само своите средства за прехрана, но и баща си.

Като отговарят на повикването на Исус, тези четирима рибари стават ключови фигури в евангелизирането на света. Ако те бяха останали при своите мрежи, ние никога нямаше да чуем за тях. Признаването на господството на Христос е най-важното нещо в живота на един човек.

Други преводи на Матей 4:21:

После Исус продължи нататък и видя още двама братя Яков и Йоан, синовете на Зеведей. Те бяха в лодката с баща си Зеведей и кърпеха мрежите си. Исус ги извика
/Съвременен превод 2004/
И като отмина оттам, видя други двама братя - Яков Зеведеев и брат му Йоан - че кърпеха мрежите си в кораба с баща си Зеведей; и ги повика.
/Верен 2002/
И като отмина оттам, видя други двама братя - Яков Зеведеев и брат му Йоан, че кърпеха мрежите си в лодката с баща си Зеведей; и ги повика.
/Библейско общество 2000/
И като отмина от там, видя други двама братя, Якова Заведеев и брат му Иоана, че кърпеха мрежите си в ладията с баща си Заведея; и ги повика.
/Протестантски 1940/
Оттам като отиде по-нататък, видя други двама братя, Иакова Зеведеева и брата му Иоана, в кораб със Зеведея, баща им, които кърпеха мрежите си, и ги повика.
/Православен/
И като позамина от там, виде други двамина братя, Якова Зеведеева и брат му Иоана с отца им Зеведея в една ладия че кърпеха мрежите си, и повика ги.
/Цариградски/
And going on from thence, he saw other two brethren, James the son of Zebedee, and John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending their nets; and he called them.
/KJV/