за Христос

Оттогава Исус започна да проповядва, като казваше: Покайте се, защото наближи небесното царство.

Слушай Матей 4:17
Матей 4:17

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 4:17

От този момент нататък Христос поема задачата да проповядва посланието, носено от Йоан: „Локайте се, понеже наближи небесното царство.“ Това е още един призив за нравствено обновление като подготовка за Неговото царство. Царството е наближило, защото Царят вече е тук.

Други преводи на Матей 4:17: