за Христос

Началото на служението на Исус Христос
(Марк 1:14-15; Лука 4:14-15; Йоан 4:43-45)

А когато Исус чу, че Йоан бил предаден на властта, се оттегли в Галилея.

Слушай Матей 4:12
Матей 4:12

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 4:12

Когато Исус чува, че Йоан Кръстител е изпратен в затвора, Той разбира, че това е предзнаменование за Неговото Собствено отхвърляне. Като не приемат предвестника на Царя, хората съвсем явно показват, че ще отхвърлят също и Царя. Не страхът обаче отправя Исус на север, към Галилея. Всъщност Той отива точно в центъра на царството на Ирод, същия този цар, който току-що е затворил Йоан. С оттеглянето Си в Галилея, земята на езичниците, Исус показва, че Неговото отхвърляне от юдеите ще позволи и на езичниците да получат благата вест.

Други преводи на Матей 4:12: