за Христос

и не помисляйте да си казвате: Авраам е нашият баща; защото ви казвам, че Бог може и от тези камъни да издигне чеда на Авраам.

Слушай Матей 3:9
Матей 3:9

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 3:9

Юдеите трябва да престанат да вярват, че техният произход от Авраам ще им послужи като паспорт за небесата. Благодатта на спасението не се предава по наследство. Бог може да превърне и камъните на Йордан в Авраамови чада и това ще стане много по-лесно, отколкото обръщението на фарисеите и садукеите.

Други преводи на Матей 3:9:

И не мислете, че ви е достатъчно да си кажете: Авраам е нашият баща. Казвам ви: Бог може и от тези камъни да създаде потомци на Авраам!
/Съвременен превод 2004/
и не мислете да си казвате: Авраам е нашият баща. Защото ви казвам, че Бог може и от тези камъни да издигне деца на Авраам.
/Верен 2002/
и не мислете да казвате: Авраам е нашият баща; защото ви казвам, че Бог може и от тези камъни да издигне деца на Авраам.
/Библейско общество 2000/
и не мислете да думате: Авраам е нашият баща; защото ви казвам, че Бог може и от тия камъни да въздигне чада на Авраама.
/Протестантски 1940/
и не помисляйте да думате в себе си: наш отец е Авраам; защото, казвам ви, Бог може от тия камъни да въздигне чеда Аврааму;
/Православен/
и не мислете да думате в себе си: Отца имаме Авраама; защото казвам ви, че Бог може от тези камене да въздигне чада Аврааму.
/Цариградски/
And think not to say within yourselves, We have Abraham to our father: for I say unto you, that God is able of these stones to raise up children unto Abraham.
/KJV/