за Христос

А като видя, че мнозина от фарисеите и садукеите идваха да се кръстят от него, им каза: Рожби ехиднини! Кой ви предупреди да бягате от идещия гняв?

Слушай Матей 3:7
Матей 3:7

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 3:7

Случаят с фарисеите и садукеите е съвсем различен. Йоан знае, че тяхното идване при него не е продиктувано от искрени чувства. Той знае истинската им природа - че на думи фарисеите демонстрират силна привързаност към закона, но сърцата им са пълни с дух на сектантство, поквара, лицемерие и самодоволство. Садукеите са социалните аристократи и религиозни скептици на онова време, които отричат такива основни доктрини като Възкресението на тялото, съществуването на ангелите, безсмъртието на душата и вечния съд. Йоан заклеймява и двете секти, като ги нарича „рожби ехиднини“, които само се преструват, че искат да избягат от идещия гняв, а не показват никакви признаци на истинско покаяние.

Други преводи на Матей 3:7:

Когато Йоан видя, че много фарисеи и садукеи идват при него, за да се кръстят, им каза: Рожби на ехидни! Кой ви предупреди да бягате от идващия Божий гняв?
/Съвременен превод 2004/
А като видя, че мнозина от фарисеите и садукеите идваха да се кръстят от него, им каза: Рожби на усойница! Кой ви предупреди да бягате от идещия гняв?
/Верен 2002/
А като видя, че мнозина от фарисеите и садукеите идваха да се кръстят от него, каза им: Рожби на ехидната! Кой ви предупреди да бягате от идещия гняв?
/Библейско общество 2000/
А като видя, че мнозина от фарисеите и садукеите идеха да се кръстят от него, рече им: Рожби ехиднини! кой ви предупреди да бягате от идещия гняв?
/Протестантски 1940/
И като видя Иоан мнозина фарисеи и садукеи, че дохождат при него да се кръстят, рече им: рожби ехиднини! кой ви подсказа да бягате от бъдещия гняв?
/Православен/
И като виде Иоан че идеха на неговото кръщаване мнозина от Фарисеите и Садукеите, рече им: Рожби ехидни! Кой ви обади да бегате от бъдещият гняв?
/Цариградски/
But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come?
/KJV/