за Христос

и се кръщаваха от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си.

Слушай Матей 3:6
Матей 3:6

Препратки:

Други преводи на Матей 3:6: