за Христос

А този Йоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си; а храната му беше акриди и див мед.

Слушай Матей 3:4
Матей 3:4

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 3:4

Облеклото на Кръстителя е направено от камилска козина - не от меката, луксозна камилска вълна, която ние познаваме днес, а от грубата тъкан, използвана за дрехи на хора, които живеят на открито. Той носи и „кожен пояс около кръста си“. Облеклото му е същото като на Илия ( Малахия 4:5; Лука 1:17; Матей 11:14 Матей 17:10-12). Храната на Йоан е акриди и див мед. Нейното единствено предназначение е да поддържа живота на този човек, който е погълнат от своята мисия толкова дълбоко, че за него обикновените удобства и удоволствия не съществуват.

Срещата с Йоан трябва да е била една покъртителна и осъдителна гледка - той е бил човек, който изобщо не се е интересувал от нещата, които обикновено осмислят живота на хората. Неговото пълно отдаване на духовните ценности вероятно е предизвиквало остро чувство за духовна бедност у неговите съвременници. Себеотрицанието му само по себе си е изобличавало техния материализъм.

Други преводи на Матей 3:4: