за Христос

Защото този беше, за когото се е говорило чрез пророк Исая:
"Глас на един, който вика в пустинята:
Пригответе пътя на Господа!
Прави направете пътеките за Него!"

Слушай Матей 3:3
Матей 3:3

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 3:3

Да се върнем сега към изложението на Матей. Забележете, че подготвителната мисия на Йоан беше предсказана от Исая повече от 700 години преди неговото време: „Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя за Господа, Прави направете пътеките за Него“ (от Исая 40:3).

Този глас е гласът на Йоан. В духовно отношение израелският народ е като една пустиня - сух и безплоден. Йоан призовава хората да подготвят пътя на ГОСПОДА, като се покаят и се откажат от греховете си, и направят пътя Му прав; като премахнат от своя живот всичко, което би пречело на Неговото пълно господство.

Други преводи на Матей 3:3:

Йоан е този, за когото говори пророк Исая, казвайки:
Един човек вика в пустинята:
Подгответе пътя за Господа, очертайте прави пътеките за него.
/Съвременен превод 2004/
Защото този беше, за когото се е говорило чрез пророк Исая, който казва: "Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя на Господа! Правете прави Неговите пътеки!"
/Верен 2002/
Защото този беше, за когото се е говорило чрез пророк Исая:
"Глас на един, който вика в пустинята:
Пригответе пътя на Господа!
Прави направете пътеките за Него!"
/Библейско общество 2000/
Защото този беше, за когото се е говорило чрез пророк Исаия, който казва:
"Глас на един, който вика в пустинята:
Пригответе пътя на Господа,
Прави направете пътеките за Него".
/Протестантски 1940/
Защото този е, за когото е казал пророк Исаия: "гласът на викащия в пустинята говори: пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките Му".
/Православен/
Защото той е, речения от пророк Исаия, който казва: Глас на едного, който вика в пустинята: Пригответе пътят Господен, прави правете неговите пътеки.
/Цариградски/
For this is he that was spoken of by the prophet Esaias, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.
/KJV/