за Христос

Покайте се, понеже наближи небесното царство.

Слушай Матей 3:2
Матей 3:2

Препратки:

Други преводи на Матей 3:2: