за Христос

и ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в Когото е Моето благоволение.

Слушай Матей 3:17
Матей 3:17

Препратки:

Други преводи на Матей 3:17: